روایت گری در دل تاریخ از آن حیث که مانع تحریف خواهد شد امری به غایت مهم است.

 

"شهید آوینی با آن بیان شیرین و زیبا و اثرگذارِ خودش توانست جزئیات جبهه را برای ما روایت و آن را ماندگار کند.(رهبر انقلاب 1399/02/21)"

روایت چیست؟ 

یکی بود، یکی نبود. تمام هستی با «یکی بود، یکی نبود» آغاز می‌شود. این آغاز، بنیادی‌ترین روایت از هستی است. اما در این چرخه، «انسان» یکی از راویانی است که از بین تمام موجودات زنده  «روایت» را یاد گرفته و نسل به نسل انتقال داده است.

 

اهمیت روایتگری

همزمان با گسترش تاثیر رسانه و سایه انداختن آن بر بسیاری   از امور زندگی فردی و جمعی ما روایتگری

از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است چرا که"روایت برتر" میزان قدرت و حوزه اثر افراد ورسانه‌ها را تعیین می‌کند. 


در نبرد بین اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها و تمدن‌ها نیز "جنگ روایت‌ها"  است که در بسیاری از موارد جایگزین تسلیحات و ابزار جنگ سخت شده است.
 این مسئله در کشور ما به جهت تفاوت‌های ماهوی فرهنگی و مبنایی با جریان اصلی حاکم بر دنیا و رسانه‌های آنها اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. 

 

 

خادم رسانه ای کیست؟

خادم رسانه عنوانی است برای کسانی که دغدغه‌ی تولید و انتشار روایت ناب از سوژه های مذهبی را دارند.

کسانی که اعتقاد دارند اگر ما از واقعه و رویداد های خودمان روایت درست و صحیح نکنیم، به مرور زمان واقعیت آن واقعه از بین خواهد رفت.

ضبط یک تصویر، نگارش یک متن، تولید پادکست و یا ضبط یک کلیپ چند دقیقه ای از اتفاقات پیرامونی مان می تواند در مقام ثبت خاطره ای برای ماندن در گوشه ی ذهن مان باشد و یا میتواند راوی جریانی عظیم برای ماندن در دل تاریخ باشد. این ما و نوع نگاه مان به اتفاقات است که جایگاه مان را در این مسیر مشخص می کند.

 

هر یک از ما برای برای روایت و بازنمایی هر چه بهتر اتفاقات پیرامونی مان می توانیم رسانه ای قدرتمند باشیم. 

 

آن چه که به هر چه بهتر دیده شدن و ثبت و ضبط یک سوژه ی روایی ناب کمک می کند کسب مهارت های لازم است.

 

ما در کنار شما هستیم تا با کسب مهارت های لازم بتوانیم برای تحقق این جریان رسانه ای عظیم نقش آفرینی موثری داشته باشیم.

 

این تازه آغاز مسیر است...